Advokátní kancelář Klatovy
Mgr. Jiří Nejdl

Vítáme Vás na webových stránkách advokátní kanceláře Mgr.Jiřího Nejdla.

Naše kancelář poskytuje právní pomoc a poradenství v oblasti tzv. generální praxe, zejména pak v oblasti občanského a rodinného práva, trestního práva a práva správního.
Dále pro klienty řešíme problematiku insolvenčích řízení, a to na straně věřitelů i na straně dlužníků, kterým poskytujeme kompletní servis v případě řešení těžké finanční situace oddlužením.
Také poskytujeme kompletní servis v oblasti právního poradenství při prodeji mvitých i nemovitých věcí, nájmu či pachtu, atd.

Zaměření


Občanské právo
Internetové právo
Pracovní právo
Práva cizinců

Občanské právo Internetové právo Pracovní právo Práva cizinců

Kontakt+420 376 316 941
+420 602 397 793
+420 728 110 486
nejdl@aknejdl.cz

ID datové schránky: 6pnbsga

Provozní doba
Pondělí 7:30 - 16:30
Úterý 7:30 - 16:30
Středa 7:30 - 16:30
Čtvrtek 7:30 - 16:30
Pátek 7:30 - 15:00

Adresa


Zlatnická 195/I

339 01 Klatovy I.

Czech Republic

pravník pravnik klatovy Mgr. Jiří Nejdl Jiří Nejdl

Působnost naší advokátní kaceláře je po celém území České republiky.

Dále je Mgr. Jiří Nejdl členem Revizní komise Autoklubu České republiky a předsedou Komise závodů historických autmobilů AČR, zástupce Autoklubu ČR při Historic Motor Sport Commision FIA.

V této souvislosti se zabývá právní problematikou motoristických soutěží, spolkové činnosti na celorepublikové úrovni a přednáškové činnosti v této oblasti.